Tsutamu

Veteran Samurai and Bodyguard to the Kaijitsu family

Description:
Bio:

Tsutamu

Jade Regent: Journey of Adventure Worgun